9/9

Στοματοφαρυγγικοί Aεραγωγοί

124700-2345
5.25 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
RM10311
14.15 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000003
1.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000010
Έκπτωση
23%
1.30 1.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000020
Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός GUEDEL Soft Clear No2 του οίκου RUSCH Γερμανίας Έκπτωση
15%
1.30 1.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000030
1.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000040
1.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000050
1.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
124700-000060
1.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ