9/9

Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων

CT100-B-EN
36.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
CT100-C-EN
45.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
200
57.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08834011
59.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08839021
63.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CVN4
10.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100121000
9.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100221000
13.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100521000
14.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100929000
19.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ