9/9

Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων

J81000S
4.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CT100-B-EN
36.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CT100-C-EN
45.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
00457
11.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
200
57.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08834011
59.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08839021
63.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CVN4
12.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CVN4-TB
9.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CVN6
13.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CVN8
20.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ