9/9

Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων

CT100-C-EN
43.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
200
49.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08834011
59.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08839021
63.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
100121000
9.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
100221000
13.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100521000
14.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100929000
19.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ