9/9

Μαχαίρια διάσωσης

JD212455
26.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
JDFWA-M
29.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
JDCFK1255
24.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
212403
99.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μήκος ανοιχτό (cm)20.6
212431
112.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
Μήκος ανοιχτό (cm)20.3
32351
26.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11132
34.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
18332
23.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
18331AGR1003
22.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
19903
14.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ