9/9

Οξύμετρα παλμικά

EB02.047
6.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
22193
6.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
EB02.048
5.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
OXYOPRO
37.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΥΧ302
59.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
MD300C23
43.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
MD300C26
49.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ