9/9

Αναρροφήσεις & Καθετήρες

RV71130
117.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
RV71170
73.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1A051216
Καθετήρας Ενδοτραχειακής Αναρρόφησης CH16 του οίκου Rusch Γερμανίας Έκπτωση
29%
0.35 0.25 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1Α051218
0.35 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
SUCTION-EASY
29.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ