9/9

Διαχείριση Αιμορραγίας & Τραύματος

CT100-A-EN
12.55 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08830181
27.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08832021
33.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
CT101-B-EN
36.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CT100-C-EN
45.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
200
57.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
ZZ-0056
24.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
TM-303
22.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
962
6.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
963
9.35 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
BLM0750
9.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
BLM0751
10.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08834011
59.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08839021
63.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
100121000
9.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100221000
13.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100521000
14.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
100929000
19.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
339
7.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
G1185
24.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
G1163
(1)
23.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
FG08814441
(1)
22.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
BCS-01
33.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
IN0680
33.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
CS202-EN
37.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
6515
(2)
48.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
CT01
17.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1381039
39.49 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
PL-065b
49.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
XT600-BK-EN
58.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
SWAT_T
27.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
1108
0.55 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Μη Διαθέσιμο
WK528235
11.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
NIO-A
200.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ