Βρείτε μας στο νέο μας κατάστημα στην Αθήνα, Γρηγορίου Αυξεντίου 20 περιοχή Ζωγράφου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18.00                                     Βρείτε μας στο νέο μας κατάστημα στην Αθήνα, Γρηγορίου Αυξεντίου 20 περιοχή Ζωγράφου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18.00                                     Βρείτε μας στο νέο μας κατάστημα στην Αθήνα, Γρηγορίου Αυξεντίου 20 περιοχή Ζωγράφου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18.00                                     Βρείτε μας στο νέο μας κατάστημα στην Αθήνα, Γρηγορίου Αυξεντίου 20 περιοχή Ζωγράφου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18.00                                    Βρείτε μας στο νέο μας κατάστημα στην Αθήνα, Γρηγορίου Αυξεντίου 20 περιοχή Ζωγράφου, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18.00                                    
9/9

Απινιδωτές AED & Αξεσουάρ

99425-000136
3,225.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
80403-000268
1,795.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
AED-PLUS
1,550.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11101-000016
197.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11210-000001
149.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
M5072A
156.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8900-0810-01
165.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9131
83.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
96388
79.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
M5071A
93.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8900-0802
59.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9730
153.15 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11111-000017
290.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
60.212
430.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
60.112
174.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
253
174.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
97641
390.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11141-000100
395.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9146-302
620.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9145-101
820.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
RS123
62.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ