9/9

Διαχείριση αιμορραγίας & τραυμάτων

CTS100-04
Έκπτωση
10%
17.20 15.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
200
49.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
100373-01
15.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08830181
27.65 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08832021
33.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ZZ-0056
Βελόνα Αποσυμπίεσης Πνευμοθώρακα ARS Decompression Needle του οίκου North American Rescue ΗΠΑ Έκπτωση
10%
24.30 21.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
962
6.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
963
7.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08834011
59.95 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08839021
63.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Τιμή
Κατασκευαστής