9/9

Απινιδωτές AED & Αξεσουάρ

99400-000168
3,225.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
AED-PLUS
1,890.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
80403-000268
1,795.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9145-101
820.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9146-302
620.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
60.212
430.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11141-000100
395.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
97641
390.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11111-000017
290.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11101-000016
187.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
253
174.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ