9/9

Απινιδωτές AED & Αξεσουάρ

99400-000168
3,225.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
80403-000268
1,795.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
AED-PLUS
1,890.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11101-000016
187.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11210-000001
149.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
M5072A
156.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8900-0810-01
125.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9131
83.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
96388
79.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CUA0903PF
Ηλεκτρόδια Απινίδωσης Ενηλίκων Multifunction Defibrillation Adult Pads του οίκου CU Medical Systems Έκπτωση
43%
79.00 45.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
M5071A
93.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ