9/9

Φλεβοκαθετήρες

128.000.IS
0.51 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
054-14
0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
054-16
0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
054-18
0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
054-20
0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
054-22
0.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΤΙΜΗ