9/9

Επιθέματα πνευμοθώρακα

ZZ-0056
Βελόνα Αποσυμπίεσης Πνευμοθώρακα ARS Decompression Needle του οίκου North American Rescue ΗΠΑ Έκπτωση
10%
24.30 21.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
G1185
24.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
G1163
23.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
FG08814441
19.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
849100
12.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
BCS-01
32.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
IN0680
33.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CS062010
30.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Τιμή
Κατασκευαστής